Advarsel

Fra Diskusjon.no WIKI
Gå til: navigasjon, søk

Advarsel er en av reaksjonsformene som en moderator har når en bruker på forumet bryter retningslinjene eller nettikette på forumet.Hva er advarselsgrafen?


Advarselsbarometret er en grafisk måte å framstille hvor mange advarsler man til enhver tid har. En advarsel tilsvarer 10%. Prosentene og firkantene fordeler seg slik:

Advarselnivå: (10%) warn1.gif
Advarselnivå: (30%) warn2.gif
Advarselnivå: (50%) warn3.gif
Advarselnivå: (70%) warn4.gif
Advarselnivå: (90%) warn5.gif


Ved å klikke på tallet i parantesen får man opp advarselsloggen som viser alle advarsler man har pådratt seg. Det er kun brukeren selv samt moderatorer og administratorer som kan se advarselsnivået og lese advarselsloggen til en bruker.


Når ilegges en advarsel?


En advarsel ilegges når brukeren har brutt med en eller flere av de reglene som finnes på forumet. Det er opp til vedkommende moderators eget skjønn å bestemme grensen for når en advarsel skal gis.


Når reduseres advarseler?


Advarseler reduseres automatisk etter 6 måneder såframt brukeren ikke har pådratt seg flere advarsler i mellomtiden.


Begrunnelse


En advarsel skal som regel begrunnes av den moderator som ila reaksjonen.


Reaksjon ved siden av advarsel


Ved siden av å gi brukeren advarsel, har man også anledning til å bruke andre reaksjoner i form av utestengelse, sletting av innlegg eller redigering av innlegg.


Klage på advarsel


Hvis man mener at reaksjonen man fikk var for streng eller ikke var begrunnet godt nok i retningslinjene og nettiketten kan man sende en klage til innholdsansvarlig.


Kilder


Hva er advarsel-grafen?