Opphavsrett

Fra Diskusjon.no WIKI
Gå til: navigasjon, søk

Opphavsrett er den retten skaperen av et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk åndsverk har til verket. Opphavsretten oppstår automatisk når det skapte verket oppnår verkshøyde, og behøver ikke hevdes gjennom registrering eller lignende. Det er heller ikke noe vilkår for å hevde opphavsrett at man merker utgivelser av verket med copyright-symbolet (©). Når dette likevel ofte gjøres er det for å gjøre brukere av verket oppmerksom på opphavsretten, og de begrensninger den fører med seg med hensyn til utnyttelsen av verket. Opphavsretten verner verkets utforming, men derimot ikke ideer, teknikker, kunnskap eller metoder. Det er måten ideene, kunnskapen og metodene kommer til uttrykk gjennom opphavsmannens skapende innsats som vernes, ikke ideene, kunnskapen eller metodene i seg selv.

Den som har skapt verket kan velge å la andre fritt få lov til å utnytte det, eventuelt at det kan utnyttes på visse måter og på nærmere angitte vilkår. Han kan også velge å overdra opphavsretten helt eller delvis. Vernet er tidsbegrenset.

Benytter man seg av andres verk når man poster innlegg på forumet, det være seg tekst eller opplastet materiale, så bør man være rimelig sikker på at dette går greit for opphavspersonen. Det er forbudt på forumet å legge til opphavsbeskyttet materiale uten tillatelse.

Eksterne lenker