Trolling

Fra Diskusjon.no WIKI
Gå til: navigasjon, søk

Trolling er å provosere for provoseringens skyld, ofte ved å skrive noe man ikke mener slik at diskusjonen utarter seg til en hissig diskusjon hvor temaet for tråden blir skadelidende. Den primære hensikten med trolling er ikke å argumentere for påstanden, men å skape dårlig stemning. De som troller konsekvent omtales ofte som et troll eller internett-troll. Trolling anses som vellykket for trollet om deltagere i diskusjonen "biter på kroken".

Trolling tillates ikke på forumet, og de som konsekvent troller blir fratatt forumtilbudet. Brukere som kommer over det man anser som trolling anbefales på det sterkeste å ikke svare på innlegget, og man benytter ofte uttrykket "Mat ikke trollet".

Trolling i praksis

Et troll benytter som regel en rekke forskjellige metoder til å narre folk. Én metode er å fremsette en rekke meget skarpt formulerte avvisninger som ikke er relatert til trådens tema. For eksempel ved å avvise Guds eksistens i diskusjon rundt et tema som tar teoretisk utgangspunkt i at Gud eksisterer, eller proklamere at "Manchester United er verdens beste lag" i en diskusjon om Liverpool. Dette er fremgangsmåter ment å skape kvalme, og ikke tilføre temaet noe konstruktivt og saklig.

En annen måte å trolle på kan være å komme med en bastant og skråsikker uttalelse uten noen form for utdyping. Dette er gjerne en påstand som er stigmatiserende, og som vedkommende egentlig ikke mener. Dette er en diskusjonsteknikk som har fellestrekk med kverulering.

En tendens som er stadig sterkere er å bevisst tillegge deltagere i tråden en mening de ikke har, såkalt stråmannsargumentasjon. Dette foregår da ikke grunnet en misforståelse, men gjøres med den hensikt å gi inntrykk av at deltagere i tråden mener noe annet enn hva de faktisk gjør og således kunne sette opp en stråmann for å provosere. Slik provoserer man for provoseringens skyld og oppnår også at fokus går vekk fra trådens tema.

Forskjellen på trolling og saklig provosering

Å skille trolling fra det som omtales som saklig provosering er ikke alltid lett. Det er formålet med provoseringen som er avgjørende, og det blir opp til moderator å avgjøre om det er en provokasjon relatert til argumentering for en sak, eller provosering med formål å trolle. Det er ikke alltid lett å finne ut av formålet med innlegget, og i tvilstilfeller blir som oftest innlegget stående. Personer som konsekvent troller er lettere å oppdage da man fort ser et mønster.

Hva du gjør om du kommer over trolling

Det er særdeles viktig at du aldri svarer på innlegg man anser som trolling, da man med det lar den som troller oppnå sitt mål. Du oppfordres til å rapportere slike tilfeller, slik at det kan bli vurdert av en moderator.